Certifikáty


EN 1090-1:2012


Zvárací certifikát EN 1090-2:2018


EN ISO 3834-2:2005


OHSAS 18001:2007


ISO 14001:2015


MT - Skúšanie magnetickou práškovou metódou


UT - Skúšanie ultrazvukom


VT - Skúšanie vizuálnymi metódami


PT - Skúšanie kapilárnymi metódami