Debnenie do tunelov

Výroba pre oceľové debniace systémy do tunelov.

  • Debnenie klemby
  • Debnenie dna tunela
  • Debnenie výklenkov
  • Armovací vozík
  • Termoizolačný vozeň
  • Debnenie rozšírenia
  • Rozdeľovač betónu