O nás

Silometal, spol. s.r.o. vznikla v roku 1992. Postupnou transformáciou a privatizáciou sa stala vlastníkom areálu bývalého podniku Strojstav Sečovce a zároveň nadviazala na jeho výrobný program a tradíciu, ktorej počiatky sa datujú rokom 1966.

V súčastnosti sa firma špecializuje na výrobu oceľových síl na voľne ložený cement, vápno, popolček, suché omietkové zmesi, krmoviny, sypké hmoty a kamenivo a to v štandardnom prevedení podľa vnútroštátnych noriem i s úpravou podľa požiadaviek a dokumentácie zákazníka , stavebnej mechanizácie, oceľových konštrukcií a atypických zariadení. Zabezpečuje projekčnú, statickú a konštrukčnú dokumentáciu pre výrobu a tiež montáž našich výrobkov.

Investičné prostriedky majoritného zahraničného vlastníka a nemecký vrcholový manažment sú zárukou aplikácie moderných technológií­ výroby, precí­znosti práce i vysokej kvality dodávaných výrobkov v požadovaných termínoch.

Sme vlastníkmi certifikátov:
- EN ISO- DIN 18 800 T7
- EN ISO 3834-2:2005
- EN ISO 3834-3
- MT - Skúšanie magnetickou práškovou metódou
- UT - Skúšanie ultrazvukom
- VT - Skúšanie vizuálnymi metódami
- STN OHSAS 18001
- EN ISO 9001:2008
- EN 1090-1:2009/AC:2010
- EN 1090-2:2008+A1:2011