Výmena rúrkového potrubia

Rok realizácie: 2010

Miesto realizácie: Guadeloupe

Predmet dodávky: Výroba, Montáž

9x Silo D=5m a 1x Silo D=10m

Rok realizácie: 2010

Miesto realizácie: Stockhausen, Nemecko

Predmet dodávky: Projekcia, Výroba, Montáž

Silo na sádru

Rok realizácie: 2008

Miesto realizácie: Beckum, Nemecko

Predmet dodávky: Projekcia, Výroba, Montáž

Debnenie klemby tunela , Debnenie dna tunela s premostením

Rok realizácie: 2008

Miesto realizácie: Tunnel  Lugern, Švajčiarsko

Predmet dodávky: Výroba, Montáž

5x Silo D=12m

Rok realizácie: 2008

Miesto realizácie: Sohar

Predmet dodávky: Projekcia, Výroba, Montáž

2x Silo na prach hnedého uhlia D= 7.5m (Silo odolné tlakovému rázu)

Rok realizácie: 2007

Miesto realizácie: Boboj, Bosna

Predmet dodávky: Projekcia, Výroba, Montáž